Запленяваща учебна среда

ВАШЕТО ДЕТЕ ЩЕ РАЗВИВА ВСИЧКИ ОБЛАСТИ ОТ КОГНИТВНО, ЕМОЦИОНАЛНО И СОЦИАЛНО ЕСТЕСТВО.

Ние сме тук, за да помогнем на родителите да отгледат щастливи и здрави деца.

Ето защо вярваме, че никога не е твърде рано да насърчим тяхната естествена потребност да усвояват нови умения и да се развиват. Основахме KinderVilla с мисията да осигурим безопасна, надеждна и вдъхновяваща учебна среда за деца на възраст от 10 месеца до 5 години. С помощта на внимателно подбран преподавателски екип, увлекателна учебна програма и добре изградена среда ние вече помогнахме на десетки деца да се развиват усмихнати и щастливи.

 • Образователните процеси съчетават когнитивни, емоционални и социални елементи. Ние разбираме образованието като процес на самообразование на децата, който е интензивен и изисква педагогическа подкрепа в смисъл на насърчаване и поощряване.  Детското любопитство е решаващата движеща сила за придобиване на нещо ново, било то умения или знания. Това от своя страна са ключовете към самостоятелността и необходимата независимост от другите хора.
 • Ние гледаме на образованието не като на обучение, а като на активен, двустранен процес.  Децата учат с всичките си сетива и се образоват, като упорито задават собствените си въпроси. Ние ги следваме и задаваме рамката на процесите на образование и развитие по структуриран начин. По този начин децата могат да учат според възрастта си.
img-fluid
img-fluid

Няколко думи за нас!

През 2018 г. отвори врати нашият образователен център Deutsch korrekt. Мечтата ни беше да бъдем Вашият езиков дом, където и деца, и родители да учат с удоволствие. Особено сме щастливи, че от ноември 2022 се разширихме и вече можем да посрещнем в прегръдките си и най-малките ни приятели в яслена възраст от 1 до 4 год. Открихме детски целодневен център KinderVilla с мисията да осигурим сигурна, откликваща и вдъхновяваща среда за децата, в която те да растат и да се развиват по най-добрия начин.

Година след първата ни база в кв. Борово, отваря врати и детският ни център в кв. Витоша, в затворен комплекс Рейна, още по-модерно оборудван, с мисъл за децата.

Но най-важният фактор за благоденствието на децата си остават хората, които да ги дарят с обичта и вниманието си. Затова подбираме нашия педагогически екип изключително внимателно и отговорно.

Заповядайте и вие, за да се уверите сами!

0

Педагози

0

Доволни родители

0

Деца и ученици

Развитие на детето в неговата цялост!

Децата трябва да могат да придобиват знания чрез ОПИТ. Те трябва да се научат да вземат решения, след като претеглят своите интереси и тези на другите. Децата трябва да могат да се справят самостоятелно във възможно най-много области от живота.

Искаме децата да могат сами да преценяват точно своите способности.  Учат се да поемат отговорност за себе си, за своите действия. Друго социално умение, което децата трябва да научат, е да могат да приемат другите с всичките им чувства и слабости и да могат да изразяват или комуникират това.

Децата ще се научат да развиват и защитават собствените си гледни точки. В допълнение включва и способността да казват „не“.

Ние също искаме децата да бъдат способни да се справят с конфликти; да ги преживеят като част от взаимоотношенията и да развият подходящи стратегии за решение.

Децата трябва да се научат да приемат необходимостта от взаимна критика и признание.

Децата опознават и придобиват богат речников запас. Езикът може да им предложи възможности да се изразяват подходящо. Децата ще се научат да изслушват другите в разговор.

Децата се учат на доверени емоционални връзки, които излизат от рамката на семейството. Децата изживяват сериозността в целия спектър на емоциите си. Те могат да бъдат щастливи, тъжни, ядосани, сприхави, резервирани, уплашени, смели, ядосани, взискателни или чакащи. Трябва да развият способност за регулация на емоциите.

Децата се учат да се занимават с нещо с всичките си сетива, на фокус. Децата ще изпитат удовлетворение и самоувереност от способността да завършиш нещо.

Искаме децата да научат, че творчеството не е целенасочено. Искаме да насърчим и поддържаме любопитството им. Децата могат да обхванат своята среда с всички неща и хора. При нас имат възможност да използват различни форми за изразяване, представяне и общуване (музика, рисуване, движение, дизайн, представяне). Искаме да насърчим децата да бъдат креативни и да развият собствените си идеи и въображение. Искаме те да бъдат спонтанни и гъвкави в мисленето и ги насърчаваме, да вървят по нетрадиционни и оригинални пътища.

Децата могат да преживеят света чрез движение. Искаме децата да развият позитивно отношение към тялото си и връзката между тяло, душа и интелект. Да могат да изпитват радост и забавление от движението.

Квалифицирани педагози

Преподавателите ни притежават лични качества като:

 • Грижа, приемане, топлина, емпатия в смисъл на чувство на подкрепа и насърчаване
 • Способност за сътрудничество и справяне с конфликти
 • Лично желание и удоволствие от ученето през целия живот
 • Експертиза в процесите на растеж, развитие и обучение на деца и умението да ги прилага на практика
 • Способност да наблюдава и анализира, как децата правят своите преживявания, какво ги движи
 • Способността да се документират процесите на развитие, включително наблюдения на родители и колеги, да обменя опит и от него да инициира и съпътства произтичащите педагогически процеси
 • Автентично, ясно поведение
 • Позволява професионална емоционалност, близост и дистанция, физически контакт (директен при работа с малки деца).
 • За нас е важно да предлагаме на децата и мъжки модели на поведение. Поради тази причина при нас работят и възпитатели мъже.